Když s námi, tak chytře

FoXprofi

Když s námi, tak chytře

Kontakt

Jsme
hrdí Plzeňááácí

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou na tomto webu zpracovávány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Veškeré osobní údaje, které od vás získáme přes naši webovou stránku, budeme zpracovávat pouze k účelům vyřízení a odeslání objednávky.

E-shop zpracovává údaje, které jsou nutné k vyřízení a odeslání objednávky.

Tyto informace se nepředávají třetí osobě.

U osobních údajů týkajících se nákupu produktů tyto údaje uchováváme déle, abychom vyhověli zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky).

Zákazník má právo na informace, jaké jsou o něm ukládány, pokud zašle žádost na info@foxprofi.com a tyto informace mu budou bez zbytečného odkladu a v přiměřené době dodány. Dále má zákazník právo na opravu osobních údajů a právo být zapomenut (vymazání osobních údajů) a to za určitých okolností, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje týkající se nákupu produktů uchováváme po dobu nezbytně nutnou, abychom vyhověli zákonným povinnostem (daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky zboží).

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.

Kontakt

Telefon: +420 603 384 314
E-mail: info@foxprofi.com

Kancelář: Tylova 24, Plzeň

 

   

 

Ochrana osobních údajů

Copyright © 2005 - 2019 FoXprofi.com. Všechna práva vyhrazena.